Η περιγραφική πληροφορία που συνοδεύει τη θέση των γεγονότων προέρχεται από το βιβλίο του Γενικού Επιτελείου Στρατού - Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, (1989) “Ευρετήριο Πολεμικών Γεγονότων του Ελληνικού Έθνους”. Εκδόσεις ΔΙΣ. Αθήνα.